112 - DUZS , 193 - JVP Grada Siska , 044/772-395 - VOC Lekenik, 098/9304-505 - zapovjednik DVD-a

Postrojba

DVD Dužica sukladno propisima, planovima i vlastitom Statutu ima dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu sa 10 Operativnih članova koji zadovoljavaju uvjete iz Zakona o vatrogastvu, odnosno posjeduju svjedodžbe od nadležne ustanove medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove vatrogasca, kao i uvjerenja o osposobljenosti za najmanje zvanje vatrogasac.

Pored ovih 10 operativnih članova postrojbe, DVD Dužica ima još 7 članova u pričuvi koji zadovoljavaju sve naprijed pobrojane.

Zapovjednik i zamjenik zapovjednika DVD-a ispunjavaju sve zakonske uvjete, kao i uvjete iz Statuta društva za ovu dužnost te je sukladno tome potvrđen od strane Općinskog Načelnika Općine Lekenik.


Postrojba i pričuva postrojbe DVD Dužica:

 

R.BR. IME I PREZIME DUŽNOST ZVANJE
1. Saša Jerleković Zapovjednik Vatrogasni dočasnik
2. Dražen Prelog Zamjenik zapovjednika Vatrogasni dočasnik
3. Saša Čačić Vatrogasni dočasnik
4. Davor Vratarić Vatrogasni dočasnik
5. Željko Kocmanić Vatrogasac 1. kl
6. Marko Prelog Vatrogasac
7. Stjepan Ćuk Vatrogasac
8. Tomislav Cavrić Vatrogasac
9. Dejan Križanić Vatrogasac
10. Bruno Peršin Vatrogasac
11. Darko Stuparić Vatrogasni časnik 1. kl
12. Marin Čačić Vatrogasni dočasnik
13. Stjepan Vratarić Vatrogasni dočasnik
14. Marko Milaković Vatrogasac 1. kl
15. Ivica Puškarić Vatrogasac 1. kl
16. Dražen Jerleković Vatrogasac
17. Ivan Pavušek Vatrogasac

 

Tehnička opremljenost:

 • Osobna zaštitna oprema za prilaz vatri za 10 pripadnika postrojbe
 • Osobna zaštitna oprema za gašenje požara otvorenih prostora za 5 pripadnika postrojbe (nekompletna)
 • Ostala oprema sukladno propisima o minimumu opreme ostalih postrojbi
 • Autocisterna TAM kapaciteta 5000 litara, vitlo za brzu navalu
 • Kombi FIAT “Ducato” za prijevoz vatrogasaca
 • Pumpa za vodu „Honda“ kapaciteta 1600 l/min
 • Pumpa za vodu manja, amaterska

Obučenost i uvježbanost

 • Društvo ima 37 članova sa određenim zvanjima i specijalnostima
  • Počasni vatrogasni časnik –   1
  • Viši vatrogasni časnik –   1
  • Vatrogasni časnik 1. klase –   2
  • Vatrogasni dočasnik –   9
  • Vatrogasac 1. klase –   6
  • Vatrogasac – 16
  • Bolničar –   2

Zapovjedništvo sa postrojbom i pričuvom provodi obuku i vježbe sukladno Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama.

Organizacija uzbunjivanja i vođenja intervencija:

 • Društvo ima Operativni plan ZOP DVD Dužica i Plan uzbunjivanja
 • Za uzbunjivanje se prvenstveno koristi sustav „Vatrotel“ te
 • Krovna sirena za uzbunjivanje
 • Sustavi veza za vođenje intervencija
  • 3 ručne RU Motorola
  • 1 mobilni RU u kombiju Motorola

Vatrogasna postrojba DVD Dužica sposobna je za izvršenje zadaća iz Zakona o vatrogastvu, Plana ZOP Općine Lekenik i Statuta DVD Dužica, uvažavajući činjenicu da su joj ograničavajući čimbenici u radu dobrovoljni ustroj i nedostatak dijela opreme predviđene propisima.

Postrojba je pouzdan partner u svim intervencijama na području cijele općine budući se uvijek i na vrijeme odaziva na sve intervencije bez obzira gdje one bile, a naša je obaveza i zaključak da će tako biti i u buduće.


Podijelite na društvenim mrežama:

Posljednje novosti

Kontakt

Dužica 50, 44272 Lekenik

+385 (44) 752-030

+385 (99) 2752-489 (Predsjednik)

+385 (98) 9304-505 (Zapovjednik)

+385 (91) 6090-754 (Tajnik)

Informacije

Dobrovoljno vatrogasno društvo DUŽICA

OIB: 81253293909

MB: 3410781

IBAN: HR5524070001188006563

dvd.duzica@sk.t-com.hr