112 - DUZS , 193 - JVP Grada Siska , 044/772-395 - VOC Lekenik, 098/9304-505 - zapovjednik DVD-a

Ustroj

Društvo je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga koja se bavi vatrogasnom djelatnošću.
Rad društva temelji se na načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu.
Društvo ima svojstvo pravne osobe, a steklo ga je danom upisa u Registar udruga.

Rad tijela, međusobni odnosi i upravljanje Društvom uređeno je poglavljem XII. Statuta DVD Dužica.

 

Dužnosnici i osobe za zastupanje u Društva su:

  • Predsjednik
  • Zapovjednik

Društvo temeljem svojega Statuta ima tijela upravljanja i to: Skupština - najviše tijelo upravljanja društvom


  1. Pregledajte sve
  2. Upravni odbor (7 članova + poč. preds.)
  3. Zapovjedništvo (5 članova)
  4. Nadzorni odbor (3 člana)
  5. Postrojba (10 pripadnika)

Temeljem Zakona o vatrogastvu, Plana ZOP Općine Lekenik i Statuta društvo ima dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu sa 10 pripadnika + 7 pričuvnih članova

Kontakt

Dužica 50, 44272 Lekenik

+385 (44) 752-030

+385 (99) 2752-489 (Predsjednik)

+385 (98) 9304-505 (Zapovjednik)

+385 (91) 6090-754 (Tajnik)

Informacije

Dobrovoljno vatrogasno društvo DUŽICA

OIB: 81253293909

MB: 3410781

IBAN: HR5524070001188006563

dvd.duzica@sk.t-com.hr