112 - DUZS , 193 - JVP Grada Siska , 044/772-395 - VOC Lekenik, 098/9304-505 - zapovjednik DVD-a

INFORMACIJA SA 12. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA DVD DUŽICA

Dana 09.04.2014. održana je 12. sjednica UO DVD Dužica na kojoj su nazočili članovi zapovjedništva i predsjednik NO.

Na sjednici je donesen Plan rada UO i Zapovjedništva za 2014. godinu. Planom je obuhvaćeno 35 ključnih aktivnosti i projekata koji bi trebali biti realizirani u 2014. godini, a koji se temelje na Programu rada za 2014. godinu donesenom na sjednici Skupštine društva.

Nadalje, na sjednici je donesen Operativni plan ZOP DVD Dužica za 2014./2015. godinu i Standardni operativni postupak (SOP) Uzbunjivanje vatrogasne postrojbe, pričuve i ostalih članova DVD Dužica. Ova dva dokumenta uređuju pobliže područje operativnog djelovanja vatrogasaca i zapovjedništva u društvu. U SOP-u Uzbunjivanje obrađene su vrste uzbuna, načini uzbunjivanja, redoslijed uzbunjivanja i na kraju obveze i postupci osoba za uzbunjivanje.

U daljem tijeku su, sukladno Statutu, formalno imenovani Francek Fabijanec za Zamjenika predsjednika i Dražen Prelog za Zamjenika zapovjednika društva. Dok je imenovanje voditelja natjecateljskih desetina prepušteno Zapovjedništvu koje će o izboru na narednoj sjednici izvijestiti UO. Donesen je zaključak kojim su Dražen Prelog i Davor Vratarić imenovani kao osobe za ubiranje doprinosa za vatrogastvo na području Dužice u 2014. godini. Navedenim zaključkom je određeno da će imenovani ubirati doprinos sistemom od kuće do kuće u periodu do 31.12.2014. i da se tako prikupljena sredstva trebaju evidentirati u ovjerenom bloku Uplatnica.

Donesen je zaključak kojim je zapovjednik obvezan sa starim zapovjednikom dogovoriti primopredaju dužnosti, te su dogovoreni modaliteti rada i odnosi na relaciji UO i Zapovjedništvo.

Donesena je odluka o raspodjeli ključeva od spremišta, ulaza u salu i u ured.

U dijelu koji se odnosi na financijsko poslovanje društva donesena je Odluka o financijskim troškovima u proteklom periodu i Izvješće o financijskom poslovanju u periodu 01.01. – 31.03.2014. godine koje se dostavlja u VZO Lekenik. Definirano je trenutno stanje financija te projekcija financija za naredni period.

Predsjednik i zapovjednik su podnijeli izvješća o aktivnostima u proteklom tromjesečju pri čemu je posebno analizirana sjednica Skupštine. Sjednici je nazočilo 43/78 člana sa pravom glasa i 13 bez prava glasa, ukupno njih 56. Također, sjednici je nazočilo i 23 gostiju što zajedno čini 79 osoba koje su nazočile sjednici.

Nadalje, donesen je zaključak kojim su pobrojane predstojeće aktivnosti društva uključujući i nositelje pojedinih. Kao najvažnije su navedene izvršenje liječničkih pregleda 8 pripadnika vatrogasne postrojbe društva, provedba Programa obuke, vježbi i osposobljavanja, održavanje radne akcije u sklopu koje bi trebalo dovesti vodu u spremište i salu, isprazniti i očistiti veliku salu u domu, izvršiti farbanje stolarije na vatrogasnom domu i još poneke manje važne aktivnosti. Uz naprijed navedeno, u narednom periodu naznačene su aktivnosti glede Mjeseca zaštite od požara – svibanj, dogovori oko posjete DVD-u Primošten u mjesecu svibnju, nabava sirene za kamion koja je neispravna, te druge aktivnosti.

Glede stanja u VZO Lekenik predsjednik je upoznao nazočne da nema promjena te da se i dalje čeka rješenje Ministarstva uprave.

Pod ostalim pitanjima zaključeno je da će 13.04. na predstojeću skupštinu umirovljenika Dužice ići Francek Fabijanec, a 12.04. na skupštinu DVD Žažina će ići Saša Jerleković i Dražen Prelog. Dražen Jerleković je zadužen za kupnju i postavu novog lokota na vrata vatrogasnog doma te je nakon zaključenja rada sjednice na upit Saše Čačića izvršena deratizacija spremišta i sale.


Podijelite na društvenim mrežama:

Posljednje novosti

Kontakt

Dužica 50, 44272 Lekenik

+385 (44) 752-030

+385 (99) 2752-489 (Predsjednik)

+385 (98) 9304-505 (Zapovjednik)

+385 (91) 6090-754 (Tajnik)

Informacije

Dobrovoljno vatrogasno društvo DUŽICA

OIB: 81253293909

MB: 3410781

IBAN: HR5524070001188006563

dvd.duzica@sk.t-com.hr