112 - DUZS , 193 - JVP Grada Siska , 044/772-395 - VOC Lekenik, 098/9304-505 - zapovjednik DVD-a

Informacija sa 1. sjednice UO DVD Dužica

Dana 01.04.2013. godine s početkom u 17.00 sati održana je 1. sjednica UO DVD u novom
sazivu. Sjednici su nazočili:
Marin Čačić, Željko Kocmanić, Dražen Jerleković, Darko Dobrenić, Saša Jerleković, Davor Grozaj, Davor Vratarić, Saša Jerleković, Dražen Prelog (zapovjedništvo) i Francek Fabijanec (predsjednik NO).

Dnevni red sjednice:
1. Izvješće o aktivnostima društva u proteklom periodu.
2. Izvješće zapovjednika.
3. Financijsko poslovanje.
4. Imenovanja na dužnosti.
5. Donošenje odluke o visini sredstava s kojima može raspolagati predsjednik.
6. Donošenje odluke o blagajničkom minimumu i maksimumu.
7. Donošenje plana rada Upravnog odbora i Zapovjedništva (UOiZ).
8. Donošenje Operativnog plana ZOP-a.
9. Zaostaci i predstojeće važnije aktivnosti društva.
10.Rasprava i donošenje odluke o ubiranju doprinosa za vatrogastvo u Dužici tijekom 2013. godine.
11. Upoznavanje sa stanjem u VZO Lekenik i pripremama za skupštinu VZO Lekenik.
12. Ostala pitanja.

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik je ukratko izvijestio o najvažnijim aktivnostima i događanjima u periodu od zadnje sjednice UO, a to su bili:
Održana je Izborna skupština društva, izvršen je tehnički pregled na kamionu TAM, sudjelovali smo na skupštinama DVD Žažina, Greda, Sela i Lekenik, izvršena je obuka i vježba postrojbe, izvršena je inventura, sudlelovali smo na sjednici Predsjedništva VZO, izvršen je tehnički pregled na kombiju Fiat, održana je sjednica Zapovjedništva DVD Dužica i sastanak predsjednika DVD i zapovjednika VZO Lekenik.
Zapovjednik je usmeno upoznao nazočne sa aktivnostima i stanjem u proteklom periodu od čega je posebno naglasio 4 intervencije u okviru zaštite od poplava i to dana jedna 30.03. i tri 31.03.2013. godine. U sklopu intervencija punjene su vreće sa pijeskom u Žažini te su rađeni zečji nasipi na dvije lokacije kod privatnih kuća u Dužici.
Bez rasprave je jednoglasno donesena odluka o financijskim troškovima u proteklom periodu.
Bez rasprave je jednoglasno donesena odluka o prihvaćanju Pregleda financijskog poslovanja za period 01.01. – 31.03.2013. (prilog PDF)
Predsjednik je upoznao nazočne sa projekcijom financija za naredni period te je prihvaćen zaključak da situacija nije dobra, ali ne krivicom društva, budući smo mi iz 2012. prenijeli 6.423,18 kn što bi nam trebalo biti dovoljno da je priliv sredstava iz pozicije VZO-a normalan. Naime, iz tih sredstava smo morali platiti i produljenje valjanosti registracije i osiguranje za kombi FIAT, a za što nismo dobili sredstva od VZO-a. Situacija je nepredvidiva budući nije donesen općinski proračun za 2013. godinu, a sa današnjim danom je raspušteno općinsko vijeće, te slijedi dolazak povjerenika u općinu i privremeno financiranje korisnika. U toj situaciji je predsjednik predložio da se razmisli o privremenoj pozajmici kako bi društvo moglo funkcionirati dok se ne razriješi stanje sa općinom i financiranjem vatrogastva na razini VZO Lekenik. Zaključeno je da će se sačekati da se vidi da li će iz privremenog proračuna Općine Lekenik biti kakvih transfera prema VZO-u i DVD-ima, pa će se onda moći odlučiti što i koliko sa pozajmicom.
Na prijedlog predsjednika jednoglasno je i bez rasprave za zamjenika predsjednika društva imenovan Željko Kocmanić, za tajnika Dražen Jerleković te za vođenje knjigovodstveno-računovodstvenih i blagajničkih poslova izabrana Ivana Jerleković.

Zapovjednik je upoznao nazočne da je Zapovjedništvo na svojoj sjednici održanoj 26.03.2013. izabralo Sašu Jerlekovića za zamjenika zapovjednika. Jednoglasno je i bez rasprave na prijedlog predsjednika donesena odluka da će u narednom četverogodišnjem razdoblju predsjednik moći raspolagati sa 3.000 kn bez sazivanja UO-a, uz uvjet da je dužan na prvom narednom UO o tome obavijestiti isti kada će biti retroaktivno donesena odluka o tom financijskom trošku.
Jednoglasno je i bez rasprave na prijedlog predsjednika donesena odluka da će u narednom četverogodišnjem razdoblju blagajnički minimum biti 1.000 kn, a blagajnički maksimum 3.000 kn. Jednoglasno je i bez rasprave na prijedlog predsjednika donesena odluka o prihvaćanju Plana rada UOiZ za 2013. (prilog PDF) Jednoglasno je i bez rasprave na prijedlog predsjednika donesena odluka o prihvaćanju Operativnog plana ZOP za 2013./2014. godinu. Operativni plan ZOP treba dostaviti u VZO Lekenik kao izvor podataka za operativne dežurne. (prilog PDF)
Predsjednik je upoznao nazočne sa predstojećim aktivnostima društva, te je podsjetio iste na ranije preuzete obveze.
Nakon kraće rasprave u kojoj su razmatrani neki modeli ubiranja vatrogasnog doprinosa, kao i potrebitost ubiranja istog u najskorije vrijeme poradi nastale financijske situacije, donesen je slijedeći zaključak da će se doprinos ubirati od kuće do kuće, a osobe za ubiranje u 2013. godini su D. Vratarić i Ž. Kocmanić. Također, ubiranje počinje od idućeg vikenda (06.04.2013.) i biti će evidentirano u blok Uplatnica koje imaju biti ovjerene pečatom društva.
Predsjednik je ukratko upoznao nazočne sa stanjem u VZO Lekenik te sa pripremama za izbornu skupštinu. Posebno je istakao činjenicu da je došlo do promjene kandidata za predsjednika VZO ispred DVD Lekenik. Također, nakon prekinute sjednice predsjedništva VZO dana 26.03. i sastanka predsjednika DVD-a i zapovjednika VZO u Lekeniku održanog 28.03. usuglašen je ključ za izbor predsjedništva i predstojeće vatrogasne izbore. Tim ključem, kojeg je on predložio, je određeno da će predsjedništvo VZO u narednom mandatu imati 11 članova, od kojih se predsjednik i zapovjednik, sukladno statutu, biraju svaki posebno, dok je preostalih 9 članova raspoređeno na način da DVD Lekenik ima 3 člana, a DVD-i Letovanić, Dužica i Žažina imaju po 2 člana u predsjedništvu. Kroz druge dogovore na tom sastanku DVD Dužica je dobila 1 mjesto u Nadzornom odboru VZO, 1 ovjerovitelja zapisnika na skupštini te 1 člana Verifikacijske komisije skupštine.
Na temelju naprijed navedenog jednoglasno je donesen zaključak:
– UO trenutno neće donositi stav o promjeni kandidata za predsjednika VZO iz redova DVD Lekenik, već će se naknadno sastati i definirati konačno stajalište.
– Za kandidata za ovjerovitelja zapisnika sa skupštine VZO predložen je M. Rapić.
– Za za verifikacijsku komisiju predložen je D. Jerleković.
– Za u NO VZO predložen je Ž. Kocmanić.

Sjednica je s radom završila u 19.00 sati.


Podijelite na društvenim mrežama:

Posljednje novosti

Kontakt

Dužica 50, 44272 Lekenik

+385 (44) 752-030

+385 (99) 2752-489 (Predsjednik)

+385 (98) 9304-505 (Zapovjednik)

+385 (91) 6090-754 (Tajnik)

Informacije

Dobrovoljno vatrogasno društvo DUŽICA

OIB: 81253293909

MB: 3410781

IBAN: HR5524070001188006563

dvd.duzica@sk.t-com.hr